تبلیغات
اسلام بدون وهابیت -شیعه جنوب - نشانه‏هاى ظهور حضرت مهدى(ع) (1)
نشانه‏هاى ظهور حضرت مهدى(ع) (1) | عقاید شیعه , معصومین ,

(اقتربت الساعة و انشق القمر * فتول عنهم یوم یدع الداع الى شئ نكر)

)قمر: 1 و6(.

« آن ساعت نزدیك آمد و ماه آسمان شكافته شد. پس از آنان روى بگردان تا روزى كه ندا كننده‏اى خلق را به عالمى حیرت‏آور و هول‏انگیز دعوت كند».

در حدیثى آن ساعت را خروج حضرت مهدى(ع) دانسته كه مردم را به آئینى فرا مى‏خواند كه آن را منكر و ناشناخته مى‏دانند و باور نمى‏كنند كه آئین اسلام باشد.

امام صادق(ع) برخى از ویژگیهاى آئین اسلام در آن زمان را این‏گونه برمى‏شمارد:

وقتى حضرت قائم قیام كند، به جانب كوفه رهسپار مى‏شود و چهار مسجد را در كوفه ویران مى‏سازد

[چرا كه با موازین اسلام همخوان نیستند] و در روى كره زمین مسجدى كه داراى اشراف و بالكن باشد، باقى نخواهد ماند جز این ویران مى‏سازد و آنها را بدون صاف و مستوى [بدون بالكن و اشراف] مى‏سازد، راههاى بزرگ را توسعه مى‏بخشد و همه چیزهایى كه از دیوارها به كوچه و خیابان موجود است، از قبیل بالكن، ناودان و... دستور مى‏فرماید برچیده شوند، همه بدعت‏ها را از بین مى‏برد و همه سنت‏ها را تجدید مى‏فرماید شهرها و كشورهاى قسطنطنیه، چین و كوهستانهاى دیلم را مى‏گشاید، و هفت‏سال این‏گونه حكم مى‏راند كه هر سالى برابر ده سال از سالهاى معمولى است. سپس آنچه خدا خواهد انجام مى‏دهد.

راوى خبر مى‏پرسد: فدایت گردم چگونه سالها طولانى مى‏شود [و یك سال به اندازه ده سال خواهد گشت] فرمود: خداوند متعال فرمان مى‏دهد فلك درنگ و حركت را كند گرداند از این‏رو روزها و سالها طولانى خواهند گشت.

ابو بصیر كه راوى خبر است، باز مى‏پرسد: آنان مى‏گویند فلك اگر تغییر كند[و از حركت معمولى باز ایستد یا كند شود]، از بین خواهد رفت؟ فرمود: این سخن زندیقان است، اما مسلمانان چنین راهى را نخواهند پیمود و حال آن كه خداوند متعال ماه را براى پیامبر(ص) شكافت و قبل از آن خورشید را براى یوشع بن نون برگرداند، از همه بالاتر، خبر داد به طولانى بودن روز قیامت روزى كه برابر هزار سال از سالهاى معمولى مردمان است. (1)

تایید سخن از دیدگاه دانش روز

1 - طولانى شدن روز و سال در زمان ظهور حضرت مهدى(ع) از دیدگاه دانش روز با مشكل روبه‏رو نخواهد بود، بلكه دانش جدید آن را تایید مى‏كند.

ما در این راستا با توجه به این كه نیروى جاذبه(گرانش عام) در همه اجرام آسمانى و اجسام عنصرى و زمینى كارگر و مؤثر است، به نیروى جاذبه ماه و تاثیر آن بر آب دریاها، خاك و خشكى‏ها و ایست دادن به كره زمین اشاره خواهیم داشت.

از دیر باز مردم روزگاران مى‏دانستند میان طلوع و غروب ماه و برآمدن و فرونشینى آب دریاها بایستى رابطه‏اى وجود داشته باشد، اما چگونگى آن را نمى‏دانستند تا این كه:

نابغه بزرگ جهان دانش «اسحاق نیوتون‏» براى نخستین بار بر این معما دست‏یافت و چگونگى پیدایش آن را به درستى بیان داشت.

پدیده كشنده(جزر و مد) اساسا زاییده نیروى جاذبه كره ماه است، بدیهى است دریاها در مقایسه با خشكى‏هاى زمین از قابلیت انعطاف و نرمى بیشترى برخوردار بوده و بالطبع در برابر نیروى كشش ماه كمتر ایستادگى مى‏كنند، به همین مناسبت توده‏هاى آب در زیر پاى ماه انباشته مى‏گردند و پدیده‏اى را به نام «بركشند» ایجاد مى‏كنند.

همزمان با «بركشند» رو به ماه، «بركشند» دیگرى در آن سوى كره زمین ایجاد مى‏گردد بدین‏سان كه آبهاى آن سوى كره زمین كه از ماه بدورند، كمتر متاثر گردیده و به اصطلاح عقب مى‏مانند و آب توده عظیمى را ایجاد مى‏كنند، لذا روزانه هر نقطه از سطح دریا دوبار دستخوش بركشند و دو بار هم دستخوش «فروكشند» مى‏گردد.

بنابراین، به‏طور متوسط فاصله(زمان) بین دو جزر و مد متوالى 12 ساعت و 5/25دقیقه است، درست نصف زمانى كه طول مى‏كشد، تا ماه ظاهرا یك دور كامل دور زمین بپیماید یعنى 24 ساعت و 51 دقیقه.

جزر و مد همراه با حركت ظاهرى ماه از افق شرقى ناظر، به سمت افق غربى او پیش مى‏روند.

اثر جاذبه خورشید در جزر و مد نسبت‏به ماه از درجه دوم اهمیت‏برخوردار است، زیرا فاصله آن بیشتر(فاصله خورشید از زمین یكصد و پنجاه میلیون كیلومتر) است، از این‏رو نسبت نیروى مولد جزر و مد خورشید تنها حدود7درصد(7%) نیروى ماه است.

وقتى كه نیروهاى مولد ماه و خورشید هماهنگ عمل مى‏كنند، مثلا هنگام ماه نو كه هر دو در یك طرف زمین هستند، جزر و مدها در حداكثر خود هستند و به نام جزر و مد 2بهارى یا «مهكشند» (Sprinq tide) نامیده مى‏شود، حد دیگر وقتى است كه خورشید و ماه باهم زاویه 90 درجه (تربیع) مى‏سازند در این هنگام جزر و مد را به حد اقل و به جزر و مدهاى خفیف یا «كهشكند» (Iveap tide) مبدل مى‏سازند.

نزدیكى ماه نیز تاثیرى در ارتفاع جزر و مد دارد، هنگامى كه ماه در حضیض زمینى قرار دارد نیروى مولد جزر و مد آن به اندازه 20% بیش از حد عادى است.

جاذبه ماه سبب مى‏شود علاوه بر آماسیدن آبهاى كره زمین خشكى‏ها نیز دستخوش تورم گردند كه در مقایسه با آماس آبها نامحسوس است.

نیروى حاصل از جاذبه ماه و لنگرى كه از جانب انباشته شدن آبها به وجود مى‏آید، سبب مى‏شوند چرخش محورى زمین به آرامى ایست(ترمز) كند و بدین‏سان بر طول شبانه‏روز زمینى مى‏افزایند.

بررسى خطوط رشد و نمو سنگواره‏هاى مرجانى بیانگر آن است كه در 350 میلیون سال پیش طول شبانه‏روز حدود سه(3) ساعت كوتاهتر از شبانه‏روز كنونى بوده و طول سال خورشیدى به چیزى حدود 400 روز بالغ مى‏گردیده است.

بررسى‏هایى كه از روى سوابق بجا مانده از كسوف و خسوف‏هاى گذشته به عمل آمده، نشان مى‏دهد كه روند افزایش طول روزهاى زمینى‏0016% ثانیه در هر قرن است. (2)

2 - كسى كه این نیروى بنیادین و زیربنایى را به نام جاذبه در سرتاسر این نظام اعم از جسمانى، جرمانى و كیهانى به ودیعه نهاده است و شاید این آیه(چنان كه برخى از مفسران برآنند) به آن اشاره داشته باشد:

(الله الذى رفع السموات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش و سخر الشمس و القمر كل یجرى لاجل مسمى...)(رعد: 2).

«خدا است آن ذات پاكى كه آسمانها را بدون ستون برافراشت و شما آن را ملاحظه مى‏كنید آنگاه با كمال قدرت عرش را در خلقت‏بیاراست و خورشید و ماه را مسخر اراده خود ساخت كه هركدام در وقت‏خاص و مدار معین به گردش آیند».

چنین خدایى قدرت دارد پریود روزانه و سالیانه(حركت وضعى و انتقالى) كره زمین را كاهش دهد یك دور گردش وضعى زمین را ده برابر كرده به 240 ساعت‏برساند و یك دور گردش سالیانه زمین در مدار خود را ده برابر كرده یعنى كره زمین كه در هر ثانیه سى(30) كیلومتر حركت مى‏كند، به‏3 كیلومتر كاهش دهد از این‏رو امام صادق(ع) براى رفع تعجب از ابوبصیر مى‏فرماید:

آنگونه كه ماه براى رسول خدا شكافته شد [روایات در این باره از سنى و شیعه به سرحد یقین و تواتر است] و پیش از آن خورشید بر یوشع بن نون باز گشت[به احتمال قوى به مقدار چند ساعت كره زمین در حركت وضعى خود از راست‏به چپ (غرب به شرق) برگشته باشد]، چنان كه امروزه منجمان ناهید(زهره)شناس معتقدند حركت وضعى ناهید از شرق به غرب یعنى برخلاف حركت وضعى زمین است، از این‏رو در زهره خورشید از مغرب طلوع و به مشرق غروب مى‏كند، پس خداوند قادر است كه چنین حركتى را ظرف چند ساعت‏براى كره زمین در زمان یوشع بن نون پدید آورد. و از همه مهمتر روز قیامت است كه قرآن در باره مقدار آن مى‏فرماید:

(...و ان یوما عند ربك كالف سنة مما تعدون)(حج:47).

«همانا یك روز نزد خدا چون هزار سال به حساب شماست‏».

و مى‏فرماید:

(یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیه فى یوم كان مقداره الف سنة مما تعدون)(سجده: 5).

«او امر عالم را به نظام احسن و اكمل از آسمان تا زمین تدبیر مى‏كند سپس روزى كه مقدارش به حساب شما بندگان هزار سال است، باز به سوى خود بالا مى‏برد».

3 - ایستادن آفتاب

نوشته سید اسماعیل عقیلى را مى‏توان تایید دیگرى دانست‏بر فرمایش امام صادق(ع) یعنى بربازگشت‏خورشید، كه ما به تعبیر دیگر بازگشت‏حركت وضعى زمین دانستیم، وى در باب علائم ظهور نوشته است: از آن علایم ایستادن آفتاب است در وسط آسمان از اول ظهر تا وقت عصر بدون آن كه حركت نماید، و این دلیل است‏بر تغییر حركت افلاك (3) مورخان و محدثان این سخن را ذیل آیه نوشته‏اند:

(ان نشا ننزل علیهم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین)(شعراء:4).

«ما اگر بخواهیم از آسمان نشانه و آیت قهرى نازل گردانیم تا همه بر آن گردن نهند و خاضع شوند».

ابوبصیر گوید: از امام صادق(ع) درباره این آیه شنیدم فرمود: به زودى خداوند درباره آنان چنین خواهد گرد گفتم: اینان چه‏كسانى مى‏باشند؟ فرمود: بنى‏امیه و یارانشان مى‏باشند، گفتم آن نشانه و آیه چیست؟ فرمود: ایستادن خورشید بین اول ظهر تا وقت عصر و خارج شدن و پدیدار گشتن یك صورت تا سینه شخصى -كه حسب و نسب او شناخته شده است- در خورشید، این پدیده در زمان سفیانى واقع شود در این هنگام سفیانى و دار و دسته او به هلاكت‏خواهند رسید.

امام صادق(ع) فرمود: پیش از ظهور حضرت مهدى(ع) پنج نشانه واقع مى‏شود:

1 - صیحه آسمانى، آن حضرت در مكه داخل مى‏شود و در جانب خانه كعبه ظهور مى‏نماید و چون آفتاب بلند شود، قبل از آن منادى ندا كند كه همه اهل زمین و اسمان بشنوند و بگوید: اى گروه خلایق آگاه باشید كه این مهدى آل محمد است. او را به نام و كنیه جدش رسول خدا(ص) یاد نماید و در این باره این آیه نازل شد: (ان نشا ننزل علیهم من السماء...).

2 - سفیانى: او از بیابان بى‏اب و علف واقع میان مكه و شام خروج كند، سفیانى مردى است‏بد صورت، آبله‏رو، چهارشانه، ازرق چشم و نام او «عثمان بن عنبسه‏» و از فرزندان یزید بن معاویه است، او شهرهاى دمشق، حمص، فلسطین، اردن و قنسرین را به تصرف خویش آورد....

3 - فرو رفتن لشگر سفیانى، در بیابانى بین مكه و مدینه، نیروهاى او در این محور به سیصدر هزار نفر مى‏رسند، و سرانجام خود او به دست لشگریان حضرت مهدى(ع) در بیت‏المقدس كشته خواهد گشت.

4 - قتل نفس زكیه، و آن پسرى است از آل محمد(ص) كه بین ركن و مقام شهید مى‏شود.

5- یمانى: خروج یمانى از یمن اتفاق مى‏افتد. در پاره‏اى اخبار وارد شده كه یمانى و خراسانى و سفیانى در زمان واحد خروج خواهند نمود یعنى در یك روز و یك ماه و یك سال و در میان این سه نفر از یمانى هدایت كننده‏تر نیست وى خلایق را به سوى حق دلالت مى‏كند. (4)

 

پى‏نوشتها:

1( تفسیر نورالثقلین، ذیل قمر، 1،6 - بحارج‏52، ص‏333،337و339.

2) پاتریك مور (patrick Moore) گرى هانت (Garry unt) اطلس منظومه خورشیدى، برگردان عباس جعفرى، ص 94، و بعد، نشر سازمان گیتاشناسى، تابستان 1374ش.

مایردگانى، نجوم به زبان ساده‏2/186 وجد ترجمه محمد رضا خواجه‏پور، نشر گیتاشناسى،1363ش.

مبانى نجوم، تالیف اتواستروو (Otto Struve) بورلى لیند، هلن پیلانس، برگردان حسین زمردیان، بهروز حاجبى، ص‏37 و بعد، نشر دانشگاه تهران، 1364ش.

3) كفایة‏الموحدین، سید اسماعیل نورى عقیلى، مقاله رابعه، در بیان بعضى از علائم ظهور- منتهى الآمال، محدث قمى، فصل‏7، در بعضى از علامات ظهور - تفسیر نورالثقلین ذیل سوره شعراء.

4)  مدرك قبل.

 

فصلنامه مكتب اسلام شماره 9- على زمانى قمشه‏اى


نوشته شده توسط شیعه در پنجشنبه 25 شهریور 1389 و ساعت 08:43 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ سیرى در ملكوت + مسائل علمى در زمان امام باقر(ع) + زندگانی امام باقر علیه السلام+ نگاهی به زندگی امام هادی علیه السلام+ نگاهی به زندگی امام جواد علیه السلام+ تحریف قرآن در کتابهای اهل سنت + گناه با فتواهای شرعی وهابیت+ صدق الله العظیم در آخر قرائت قرآن و همچنین بوسیدن قرآن بدعت است+ تسلیت+ شهادت به كفر مسلمانان، شرط ورود به آیین وهّابیّت+ محمّد بن عبد الوهّاب و تكفیر مسلمین و جهاد با آنان+ ابن تیمیه و تكفیر مسلمین و قتل آنان+ جنایت یزید در مدینه+ نکات تأمل بر انگیز در تشرّف آیت‌الله حاج شیخ اسماعیل نمازی شاهرودی+ صحیح بودن سند زیارت عاشورا در بیانی از ایت الله شبیری زنجانی

صفحات:

استفاده از مطالب این وبلاگ آزاد می باشد

به امید شناخت حق