تبلیغات
اسلام بدون وهابیت -شیعه جنوب - آیا وجود یا عدم توانائى , ملاك توحید وشرك است ؟
آیا وجود یا عدم توانائى , ملاك توحید وشرك است ؟ | عقاید وهابیت , پاسخ به شبهات ,
وهابیت یك اشتباه و خلط مبحث در قضیه توحید و شرك دارند كه درست مشابه اشتباه قـبـلى است , آنها توانایى یاعدم توانائى شخصى كه از او چیزى خواسته شده است را جزءملاك هاى تـوحـیـد وشرك قرار مى دهند, كه اگر توانا بود اشكالى ندارد والا این خواسته شرك است ... .
واین جهالتى است احمقانه .
این مساله چه ربطى به توحید وشرك دارد, بحث درباره آن دراینجا تنها به كار ساز بودن تقاضا یا عدم آن مربوط است .
پـس چـرا آن وهابیهاى خشن زوار رسول اللّه (ص ) را نهیب داده مى گویند: اى مشرك , رسول اللّه چه نفعى براى تو دارد.
آنـهـا یـا فـراموش كارند ویا جاهل اند هر چند به جهل نزدیكتر اندزیرا داشتن یا نداشتن نفع هیچ ربطى به توحید وشرك ندارد.

این هم مانند جهالت دیگر وهابى ها است , كه توسل وتقاضا ازاموات را جایز نمى دانند.
ابن القیم شاگرد ابن تیمیه مى گوید: یكى دیگر از انواع شرك حاجت خواستن از مردگان وپناه بـردن وتـوجـه بـه آنـهـا اسـت , واین اصل شرك در جهان است زیرا میت عملش تمام شده وهیچ نفع وضررى براى خود ندارد.
این سخن عجیب وغریب جز از كسى كه بهره اى از علم وآگاهى دینى نبرده است صادر نمى شود, چـگونه , خواستن یك چیزمشخصى از یك فرد زنده عین توحید ولى طلب همان چیز از یك مرده شرك است ؟!, واضح است كه چنین خواسته اى خارج ازمحدوده توحید وشرك است , البته مى توان آن را در مـحـدوده امـكان پذیر بودن یا نبودن آن درخواست قرار داد, وبر این اساس آن درخواست تنها مى تواند بى فایده بوده , نه اینكه شرك باشد.
هـمـانگونه كه گفته شد, ملاك اصلى در توحید وشرك اعتقاد است ,واعتقاد در اینجا مطلق بوده وتـخـصـیـصـى بـه زنـدگـى یـا مرگ ندارد,ولذا واضح است كه كلام ابن قیم باطل مى باشد, او مى گوید: عمل میت تمام شده است , اگر این سخن درست باشد, نتیجه اى جز بى فایده بودن در خـواسـت از میت ندارد, نه اینكه این كار شرك باشد.اما قول او: میت هیچ نفع وضررى براى خود ندارد كلامى كلى است وشامل زنده ومرده مى باشد, هیچ موجودى مالك چیزى براى خود نیست , زنده باشد یا مرده , ولى مى تواند با اجازه واراده خداوند مالك شود, خواه زنده باشد یا مرده .
مجموعه دیگرى از اشتباهات آنان نیز وجود دارد, ولى كمتر از آن است كه مورد بحث قرار گیرد, خواننده مى تواند با توجه به اصول گذشته , آنها را رد كند.
بـنابراین با در نظر گرفتن شرایط ذكر شده فوق , هر مسلمانى حق دارد در هر كار غیبى یا مادى , به اولیاى خدا پناه برده ومتوسل شود.
خداوند متعال مى فرماید: (قال یا ایها الملا ایكم یاتینى بعرشها قبل ان یاتونى مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیك به قبل ان تقوم من مقامك وانى علیه لقوى امین قال الذى عنده علم من الكتاب انـا آتـیـك بـه قبل ان یرتد الیك طرفك فلما رءاه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربى ....)  : گـفـت (سـلـیمان ), اى سران قوم كدامیك از شما تخت او را نزد من مى آورد قبل از آنكه آنها به عنوان تسلیم پیش من بیایند, عفریتى از جن گفت : من آن را نزد تو مى آورم پیش از آنكه از جایگاه خـود بـلـند شوى ومن بر این كار توانا وامینم .
آن كس كه دانشى از كتاب داشت گفت : من آن را پیش تو مى آورم قبل از آنكه چشم خود را به هم زنى , ووقتى آن را نزد خود مستقر یافت گفت :این از فضل پروردگار من است ....
حـال كـه حـضرت سلیمان (ع ) این امر غیبى را از پیروان خودخواست , ومردى كه دانشى از كتاب داشـت تـوانـست این كار راانجام دهد, پس براى ما نیز جایز است از كسى درخواست كنیم كه علم تمام كتاب را دارد, ومسلما رسول اللّه (ص ) واهل بیتش (ع ) آن را دارند.

 

 


نوشته شده توسط شیعه در یکشنبه 4 مهر 1389 و ساعت 01:52 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ سیرى در ملكوت + مسائل علمى در زمان امام باقر(ع) + زندگانی امام باقر علیه السلام+ نگاهی به زندگی امام هادی علیه السلام+ نگاهی به زندگی امام جواد علیه السلام+ تحریف قرآن در کتابهای اهل سنت + گناه با فتواهای شرعی وهابیت+ صدق الله العظیم در آخر قرائت قرآن و همچنین بوسیدن قرآن بدعت است+ تسلیت+ شهادت به كفر مسلمانان، شرط ورود به آیین وهّابیّت+ محمّد بن عبد الوهّاب و تكفیر مسلمین و جهاد با آنان+ ابن تیمیه و تكفیر مسلمین و قتل آنان+ جنایت یزید در مدینه+ نکات تأمل بر انگیز در تشرّف آیت‌الله حاج شیخ اسماعیل نمازی شاهرودی+ صحیح بودن سند زیارت عاشورا در بیانی از ایت الله شبیری زنجانی

صفحات:

استفاده از مطالب این وبلاگ آزاد می باشد

به امید شناخت حق